klpj

Avtor

admin

Da li je pornografija loša

Iako postoji nekoliko razloga kako porno može da šteti vašem emotivnom i psihičkom zdravlju, tvrdnje da pregledanje pornografiju dovodi do nasilja nad ženama i povećanja silovanja nisu dobro podržani u literaturi. Koje su negativne posledice pornografije? Postoji ogromna količina istraživanja na temu prekomerne konzumacije pornografije i njene veze sa raznim oblicima psihološkog bolesti. Nažalost, većina ovih studija su korelacione i ne odgovara na pitanje uzročnosti. Na primer, umereno gledanje pornografije ne uzrokuje psihološku bolest, ali da li pojedinci sa psihološkom bolesti imaju tendenciju da koriste pornografiju preterano?

Žene obično imaju prijavljeno više negativnih posledica u vezi sa njihovom upotrebom pornografije, kao što je niže zadovoljstvo izgledom tela, povećavajući pritisak da obavlja seksualne radnje kao što se vidi u pornografiji, i upusti u seksualni odnos ređe sa svojim partnerom. Muškarcima mogu biti kritična tela svog partnera, a manje da budu zainteresovani za seks. Od 1913 mladih odraslih osoba, 13% muškaraca prijavio je neke psihološke probleme zbog seksualne upotrebe porno filmova sa interneta, mada je samo 5% imalo ozbiljne probleme. Samo 5% žena prijavilo neke negativne probleme sa onlajn seksualnog ponašanja, a samo 2% je priznao da su ozbiljni. Nedavna studija Traci Tilka, objavljena u psihologiji muškaraca i maskuliniteta, pokazuje da žene nisu same u svojoj negativnoj psihologiji izgledom. Muška učestalost upotrebe pornografije je povezana sa time da imaju negativan imidž tela (mišićavost i snaga), anksioznosti, izbegavanje romantičnih veza, i siromašnije emocionalno blagostanje. A niže samopoštovanje vezano je za sumnju, lošeg rada i možda seksualne disfunkcije.