klpj

Avtor

admin

Feministički pogled na pornografiju

Feministički pogled na pornografiju rasponu od osude pornografija kao oblik nasilja nad ženama, do prihvatanje nekih oblika pornografije i scena koje pornici prikazuju kao medijum feminističke izražavanja. Feministička debata o ovom pitanju odražava veće brige okolnih feminističke poglede na seksualnost, a usko je povezana sa feminističkim raspravama o prostituciji, BDSM, i druga pitanja. Pornografija, i pornici generalno, je jedan od najvećih podele pitanja u feminizmu, posebno među feministkinja u anglonskim zemljama. Ova duboka podela između feministkinja je prikazano u feminističkim seks ratovima od 1980-ih, koji obuhvata feminizam protiv pornografije protiv seks-pozitivnog feminizma. Ketrin Makinon, Robin Morgan, Dijana Rasel, Alis Černij, Gejl Dines, i Robert Jensen tvrde da je pornografija štetna za žene, i predstavlja jaku uzročnost ili olakšavanje nasilja nad ženama. Da li postoje dokazi koji utvrdjuju ove izjave nije poznato, ali ima dosta scena u kojima pornici prikazuju svesno nasilje nad lepim polom. Ketrin Makinon i Andrea Dvorkin su odvojeno istakle poziciju da je pornografija inherentna eksploatacija prema ženama, i one su pozvale na građansko pravo da su pornografi odgovorni za mnoge štete koje bi mogle biti dokazane i koje su rezultirale iz njihovih publikacija. Kada je Dvorkin svedočila pred Mise komisijom u 1986. godini, ona je rekla da je 65 do 75 posto žena u prostituciji i hardkor pornografiji bilo jedan vid žrtve incesta ili seksualnog zlostavljanja dece. Andrea Dvorkinova je krenula u krstaški rat protiv pornografije u toku 1980. godine i to je dovelo do nacionalne pažnje.